بازی حوله‌ها Aug. 2, 2020

from Digicast | دیجی‌کست· ·

‫در این قسمت از دیجی‌کست، هشتمین قسمت ماجراهای دیجی‌مون ۲۰۲۰ رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم دلیل علاقهٔ بچه‌ها به قلعه‌ها رو بفهمیم، با موراد استفادهٔ حوله در سفرهای فضایی آشنا بشیم و رابطهٔ تایچیِ سری جدید با سگ رو ترسیم کنیم. ‫برای ارتباط با دیجی‌کست، خوندن مطالب مرتبط و فرستادن پیام‌هاتون می‌تونین به پایگاه وب دیجی‌کست مراجعه کنید.‫در این قسمت از دیجی‌کست، هشتمین قسمت ماجراهای دیجی‌مون ۲۰۲۰ رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم دلیل علاقهٔ بچه‌ها به قلعه‌ها رو بفهمیم، با موراد استفادهٔ حوله در سفرهای فضایی آشنا بشیم و رابطهٔ تایچیِ سری جدید با سگ رو ترسیم کنیم.

‫برای ارتباط با دیجی‌کست، خوندن مطالب مرتبط و فرستادن پیام‌هاتون می‌تونین به پایگاه وب دیجی‌کست مراجعه کنید.