بازی جنگی April 19, 2020

from Digicast | دیجی‌کست· ·

‫در این قسمت به بررسی دومین قسمت از ماجراهای دیجی‌مون می‌پردازیم و اون رو با قسمت ویژهٔ مشابهش در سال بیست سال پیش مقایسه می‌کنیم؛ از نظریه‌هامون در مورد سری جدید می‌گیم و یه کم در مورد تاریخ دنیای دیجیتال حرف می‌زنیم.‫در این قسمت به بررسی دومین قسمت از ماجراهای دیجی‌مون می‌پردازیم و اون رو با قسمت ویژهٔ مشابهش در سال بیست سال پیش مقایسه می‌کنیم؛ از نظریه‌هامون در مورد سری جدید می‌گیم و یه کم در مورد تاریخ دنیای دیجیتال حرف می‌زنیم.