قسمت نخست April 14, 2020

from Digicast | دیجی‌کست· ·

‫در این قسمت یه کم از چیستی و چرایی ایجاد این پادکست حرف می‌زنیم و از خودمون و خاطراتمون با دیجی‌مون می‌گیم. ‫بعد در بارهٔ سری جدید دیجی‌مون صحبت می‌کنیم و قسمت نخستش رو با هم بررسی می‌کنیم.‫در این قسمت یه کم از چیستی و چرایی ایجاد این پادکست حرف می‌زنیم و از خودمون و خاطراتمون با دیجی‌مون می‌گیم.
‫بعد در بارهٔ سری جدید دیجی‌مون صحبت می‌کنیم و قسمت نخستش رو با هم بررسی می‌کنیم.